Project Description

Controlador d’accés

Aquest curs té com a objectiu formar als alumnes amb els coneixements teòrics i pràctics essencials per a superar l’examen i poder exercir donant un servei de qualidad.
INSCRIURE’S
Lloc Academia Bull Eivissa
Avd. St. Jordi C/Sa Gerreria – Edificio La Torre, 5 – bajo – 07800 – Eivissa
Dates
Torn de matins/tardes
Duració 40 hores
Places disponibles 12
Preu Curs:
Precio Matrícula:
250€
0€ (promoció exclusiva)
Persona de contacte:
E-mail de contacte:
Telf de contacte:
info@academiabullibiza.es
669 98 10 29
  • Per a la reserva de la place es necessari una foto/fotocopia del D.N.I o N.I.E y 140€ de Paga i Senyal (es descompten del preu total) per a despeses de gestió (no reembossable)

Requisits

  • Ser major de 18 anys
  • No tenir antecedents penals
  • Tenir la nacionalitat espanyola o tenir el permís de residencia i de treball corresponent
  • Tenir les aptituds i capacitats físiques i psíquiqus idònies per l’exercici de las funcions corresponents
  • Tenir uns coneixaments bàsics de les llengües oficials de les Illes Balears
  • Haver superat el curso bàsic de personal dels serveis d’admissió i de control d’ambient intern
  • Haver superat la prova avaluadora

Temari

Módulos de formación para personal de control de acceso

Módulo de conocimientos

Tema 1: Normativa aplicable y funciones del personal de acceso
Tema 2: Regulación del derecho de admisión

Mòduls de formació per a personal de control d’accés

Mòdul de coneixements

Tema 1: Normativa aplicable i funcions del personal d’accés
Tema 2: Regulació del dret d’admissió
Tema 3: Mesures de seguretat
Tema 4: Fulles de reclamació
Tema 5: Horaris de tancament
Tema 6: Menors d’edat
Tema 7: Prohibició d’armes
Tema 8: Mòdul tècnic-professional
Tema 9: Actuació davant de situacions de perill o risc
Tema 10: Estudi i anàlisis dels problemes socials actuals
Tema 11: Seguretat
Tema 12: Evacuació
Tema 13: Amenaça de bomba
Tema 14: Perill d’incendi
Tema 15: Primers auxilis

Mòdul de caràcter pràctic

– Aprendre a aplicar les tècniques per respondre davant situacions violentes o conflictives.
– Respondre de manera eficaç i positiva en situacions de risc per a les persones i els béns.
– Conèixer i aprendre a aplicar correctament las tècniques de resposta més bàsiques de primers auxilis.
– Aprendre tècniques d’autocontrol.
– Utilitzar tècniques i habilitats per ajudar a prevenir y resoldre incidents de manera efectiva y eficaç.

Diploma acreditatiu per a recollir la TIP de Controlador d’Àcces

INSCRIURE’S
Contacte amb nosatres per a més informació
sobre tota la nostre oferta formativa

Formem professionals
per fer-los líders en el seu camp