Proves selectives per a aspirants a vigilant de seguretat

Segons el reglament de cada Estat, el vigilant de seguretat ha de ser apte en diferents proves físiques. En el cas d’Espanya són 3 les proves que cal superar per aconseguir el títol professional, a més de les proves de coneixements, que consten a la Resolució de la Secretaria d’Estat de Seguretat.

Durant l’examen s’haurà d’anar amb vestimenta adequada per fer exercici, lliurar al Tribunal un certificat mèdic on consti que l’aspirant reuneix les condicions físiques, no es permetrà la seva gravació i es qualifiqués d’apte o no apte.

Primera prova d’aptitud física

Composta per dues parts, aquesta prova consisteix en l’execució de:

  1. Potència tren superior, amb flexió de braços en suspensió pura en el cas dels homes i el llançament de pilota medicinal per a les dones i els homes de més de 40 anys. Aquestes proves es realitzaran en un gimnàs o camp d’esports.
  2. Potència de tren inferior, en primer lloc un salt vertical i una carrera, igual per als dos sexes. El salt es realitzarà al gimnàs de sòl horitzontal, es valorarà la posició de partida, l’execució i la distància aconseguida. En el cas de la cursa, es realitzarà en una pista d’atletisme i es qualifica de 400 metres llisos.

 

Segona prova de coneixements terórico-pràctics

En aquest cas, consistirà en la contestació per escrit, amb un temps màxim de cinquanta minuts, d’un qüestionari de 100 preguntes. Els errors penalitzen acord amb la fórmula següent: A – [E / (n-1)], sent «A» el nombre d’encerts, «E» el d’errors i «n» nombre d’alternatives de resposta.

Per saber els barems de cadascuna de les proves serà necessari anar a la pàgina web del Ministeri de l’Interior https://bit.ly/2UcLpBk on s’explica en una taula segons el sexe i l’edat.

Des de Bull Group desitgem que els nostres alumnes que es presentin en la propera convocatòria tinguin molta sort! Endavant amb el vostre futur professional, ho aconseguireu.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Desplaça cap amunt