Primers auxilis i DEA als nostres cursos

Actualment, disposem de recursos per poder prevenir moltes malalties. Tot i així els accidents són un factor en creixement a Espanya. En una situació adversa, només una persona especialitzada en primers auxilis o suport vital bàsic pot ajudar a mantenir a l’afectat amb vida. Des d’Acadèmies Bull oferim en cada un dels nostres cursos, una clase de Primers Auxilis.

Entenem com a primers auxilis totes aquelles cures, actuacions o tècniques, que permeten l’atenció immediata d’un accidentat en el mateix lloc on ha ocorregut l’accident fins a l’arribada de l’assistència mèdica professional. No substitueixen l’atenció mèdica adequada, només suporten de forma temporal a l’accidentat fins que pugui rebre l’atenció mèdica cometent, en cas que sigui necessari, o fins a assegurar la possibilitat de recuperació.

Aquestes situacions es determinen d’urgència, moment en què la vida o la salut d’una persona es veuen en perill. Es poden distingir 3 tipus de ferits:

  • Extrema gravetat: Hemorràgies en llocs on no es pot practicar un torniquet, ferides al pit i símptomes d’asfíxia, cremades molt extenses o subjectes en estat de shock.
  • Molt greus: Membres aixafats o hemorràgies en els mateixos, fractures i embarassades.
  • Greus: Ferides no molt profundes, fractures en les que no s’ha trencat el teixit, és a dir, no hi ha sortida òssia.

Per actuar en aquestes situacions, ensenyem als nostres alumnes el sistema d’emergències o sistema P.A.S que correspon a les sigles de les següents actuacions seqüencials: Protegir, avisar i socórrer. Cada una d’aquestes accions té un seguit de premisses que s’han de seguir de forma estricta, amb un ordre i un temps determinat.

Finalment, comentar que segons el nou decret 151/2012, de 20 de novembre, s’han establert desfibril·ladors externs automàtics (DEA) a les ciutats i centres esportius de tot Catalunya. El denominem com un aparell capaç d’analitzar el ritma cardíac, identificar les arrítmies tributàries de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme cardíac viable.

Per part d’Acadèmies Bull proporcionem l’oportunitat als nostres alumnes a realitzar un curs per aprendre a utilitzar el DEA i formar part de l’equip tècnic homologat que es requereix per a la seva utilització.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Desplaça cap amunt